Program badań prenatalnych
Ginekologia i położnictwo
Ginekologia i położnictwo
Okulistyka
Okulistyka
Diabetologia
Diabetologia

Cennik

Do każdego pobrania należy doliczyć usługę pobrania 9 zł.

Aktualizacja cennika 10.06.2022

 

 

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
RODZAJ BADANIA CENA
Mocz - badanie ogólne 11,00 zł
OB 8,00 zł
Morfologia krwi (podstawowa) 10,00 zł
Rozmaz krwi (manualnie) 12,00 zł
PT (INR) 9,00 zł
APTT – czas krzepnięcia 9,00 zł
Fibrynogen 14,00 zł
D-dimery, ilościowo 45,00 zł
Glukoza 8,00 zł
Elektrolity (Na, K) 21,00 zł
Sód 10,00 zł
Potas 10,00 zł
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 32,00 zł
Cholesterol całkowity 7,00 zł
Cholesterol HDL ( dobry ) 9,00 zł
Cholesterol LDL met, bezpośrednią ( zły ) 12,00 zł
Trójglicerydy 9,00 zł
ALT 8,00 zł
AST 8,00 zł
Fosfataza zasadowa ( alkaliczna ) 9,00 zł
Bilirubina całkowita 8,00 zł
Bilirubina wolna (pośrednia) 12,00 zł
GGTP 9,00 zł
Cholinoesteraza 35,00 zł
Lipaza 24,00 zł
Amylaza (diastaza) 9,00 zł
Mocznik 8,00 zł
Kreatynina+eGFR 9,00 zł
Klirens kreatyniny 9,00 zł
Cystatyna C 85,00 zł
Kwas moczowy 9,00 zł
Białko całkowite 9,00 zł
Albumina 10,00 zł
Proteinogram 25,00 zł
Żelazo (Fe) 9,00 zł
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) 35,00 zł
Wapń całkowity (Ca) 9,00 zł
Wapń zjonizowany 11,00 zł
Chlorki (Cl) 10,00 zł
Fosfor nieorganiczny (PO4) 9,00 zł
Magnez 9,00 zł
BADANIA KAŁU
RODZAJ BADANIA CENA
Kał - resztki pokarmowe 15,00 zł
Kał - pasożyty (1 ozn.) 18,00 zł
Kał - G. lamblia met. ELISA 30,00 zł
Kał - krew utajona (bez diety) 25,00 zł
Helicobacter pylori w kale 38,00 zł
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
RODZAJ BADANIA CENA
CRP, ilościowo ( białko ostrej fazy, stan zapalny) 20,00 zł
ASO, ilościowo 20,00 zł
ASO, jakościowo 20,00 zł
RF, ilościowo 20,00 zł
RF, jakościowo 15,00 zł
Odczyn Waalera-Rosego 21,00 zł
Anty-CCP 85,00 zł
HEMATOLOGIA
RODZAJ BADANIA CENA
Morfologia krwi (podstawowa) 10,00 zł
Retikulocyty 12,00 zł
Płytki krwi 10,00 zł
SEROLOGIA
RODZAJ BADANIA CENA
Grupa krwi 40,00 zł
P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) ( POC ) Odczyn Coombsa 30,00 zł
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
RODZAJ BADANIA CENA
TSH 20,00 zł
FT4 20,00 zł
FT3 20,00 zł
T4 23,00 zł
T3 23,00 zł
Anty-TPO 40,00 zł
Anty-TG 42,00 zł
P/c. p. receptorom TSH (TRAb) 65,00 zł
Tyreoglobulina 53,00 zł
HORMONY PŁCIOWE
RODZAJ BADANIA CENA
FSH 25,00 zł
LH 25,00 zł
Estradiol 25,00 zł
Progesteron 25,00 zł
Prolaktyna , prl po MTC taka sama cena 25,00 zł
Beta-HCG 30,00 zł
Estriol wolny 35,00 zł
DHEA-SO4 50,00 zł
DHEA 50,00 zł
Androstendion 50,00 zł
Testosteron 30,00 zł
Testosteron wolny 50,00 zł
SHBG 40,00 zł
17-hydroksyprogesteron 48,00 zł
AMH 170,00 zł
Inhibina B 180,00 zł
   
DIAGNOSTYKA ANEMII
RODZAJ BADANIA CENA
Ferrytyna 35,00 zł
Transferyna 38,00 zł
Witamina B12 44,00 zł
Kwas foliowy 40,00 zł
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
RODZAJ BADANIA CENA
Hemoglobina glikowana met. HPLC 31,00 zł
Hemoglobina glikowana 35,00 zł
Insulina 38,00 zł
Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0,1,2) 100,00 zł
Insulina po obciążeniu (0,1) – wpisać dawkę glukozy 50,00 zł
Glukoza po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1, 2) 23,00 zł
Glukoza po obciążeniu (75 g glukozy 0,1) 15,00 zł
C-peptyd 45,00 zł
P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) 120,00 zł
P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) 120,00 zł
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
RODZAJ BADANIA CENA
Parathormon (intact) 40,00 zł
Kalcytonina 58,00 zł
Osteokalcyna 50,00 zł
Fosfataza kwaśna 15,00 zł
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 200,00 zł
Witamina D metabolit 25(OH) 83,00 zł
INNE HORMONY I METABOLITY
RODZAJ BADANIA CENA
ACTH 43,00 zł
Kortyzol 40,00 zł
Kortyzol w DZM 40,00 zł
17-hydroksykortykosteroidy w DZM 80,00 zł
17-ketosteroidy w DZM 80,00 zł
Aldosteron 65,00 zł
Adrenalina - pobierać po min 30min odpoczynku pacjenta 90,00 zł
Noradrenalina - pobierać po min 30min odpoczynku pacjenta 110,00 zł
Hormon wzrostu 40,00 zł
IGF BP3 110,00 zł
IGF-1 85,00 zł
Gastryna 60,00 zł
Serotonina 80,00 zł
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
RODZAJ BADANIA CENA
ROMA ( Ca 125 + HE4 + Algorytm oceny ryzyka raka jajnika) 130,00 zł
HE4 (jajnika) 90,00 zł
PSA całkowity (prostata) 30,00 zł
PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA) 60,00 zł
CEA (jelito grube, żołądek, wątroba) 40,00 zł
AFP (wątroba) 40,00 zł
CA 125 (jajniki) 40,00 zł
CA 15-3 (piersi, jajniki) 40,00 zł
CA 19-9 (żołądek, trzustka, drogi zółciowe) 45,00 zł
TPS (jajniki, szyjka macicy) 65,00 zł
SCC - Ag (rak płaskonabłonkowy-szyjka macicy, głowy, szyi, przełyku, płuc, pochwy) 110,00 zł
CYFRA 21-1 (niedrobnokomórkowy rak płuc) 100,00 zł
CA 72-4 (jajniki,piersi,jelito grube) 100,00 zł
Beta-2-mikroglobulina (guzy w kościach) 50,00 zł
BRCA1 met. PCR (piersi) 400,00 zł
BRCA2 met. PCR (piersi) 400,00 zł
NSE (Neuroswoista enolaza)-drobnokomórkowy rak płuc 100,00 zł
S100 (skóra-czerniak, mózg-glejak wielopostaciowy) 120,00 zł
   
UKŁAD KRZEPNIĘCIA
RODZAJ BADANIA CENA
Antykoagulant toczniowy 125,00 zł
BADANIA Z MOCZU
RODZAJ BADANIA CENA
Mocz - badanie ogólne 11,00 zł
Posiew moczu 37,00 zł
INFEKCJE - BADANIA MET. PCR POBIERAMY W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM
RODZAJ BADANIA CENA
HBs antygen -test przesiewowy 20,00 zł
HBs przeciwciała 30,00 zł
HBs antygen, 20,00 zł
HBe przeciwciała 48,00 zł
HBc przeciwciała całkowite 48,00 zł
HBc przeciwciała IgM 45,00 zł
HCV przeciwciała 40,00 zł
HIV Ag/Ab (Combo)-test przesiewowy, w przypadku konieczności weryfikacji wyniku dorejestrowywane będzie automatycznie badanie 321 47,00 zł
USR ( kiła ) 11,00 zł
VDRL ( kiła ) 12,00 zł
Toksoplazmoza IgG 30,00 zł
Toksoplazmoza IgM 30,00 zł
Toksoplazmoza IgG, awidność 65,00 zł
Różyczka (Rubella virus) IgG 35,00 zł
Różyczka (Rubella virus) IgM 35,00 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgG 40,00 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgM 40,00 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność 65,00 zł
HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo 43,00 zł
HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo 45,00zł
Mononukleoza zakaźna, jakościowo 25,00 zł
EBV (Epstein-Barr virus) IgG 60,00 zł
EBV (Epstein-Barr virus) IgM 60,00 zł
Mycoplasma pneumoniae IgG 43,00 zł
Mycoplasma pneumoniae IgM 43,00 zł
   
Chlamydia pneumoniae IgG 45,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgM 45,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgA 43,00 zł
Chlamydia trachomatis IgG 43,00 zł
Chlamydia trachomatis IgM 45,00 zł
Chlamydia trachomatis IgA 53,00 zł
Helicobacter pylori IgG 45,00 zł
Helicobacter pylori IgA 45,00zł
Helicobacter pylori w kale 38,00 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG 50,00 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM 55,00 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA 55,00 zł
Odra (Morbilli virus) IgG 60,00 zł
Odra (Morbilli virus) IgM 60,00 zł
Ospa (Varicella zoster virus) IgG 80,00 zł
Ospa (Varicella zoster virus) IgM 80,00 zł
Świnka (Myxovirus parotitis) IgG 55,00 zł
Świnka (Myxovirus parotitis) IgM 50,00 zł
Borelioza IgG -stare 40,00 zł
Borelioza IgM -nowe 40,00 zł
Bruceloza IgG 50,00 zł
Bruceloza IgM 50,00 zł
   
Toksokaroza (Toxocara canis) IgG 85,00 zł
Giardia lamblia IgM i IgG 110,00 zł
Tasiemiec IgG, met.ELISA (Cestoza) 50,00 zł
P/c. p. gliście ludzkiej IgG (Ascaris lumbricoides hominis) 50,00 zł
AUTOIMMUNOLOGIA
RODZAJ BADANIA CENA
PPJ test przesiewowy (ANA1) met. IIF 50,00 zł
PPJ (ANA2) met. IIF, DID ENA screening – typ świecenia, miano oraz swoistość 90,00 zł
PPJ (ANA3) met. Immunoblot (15 antygenów)-identyfikacja przeciwciał przeciwjądrowych (RNP/Sm,Sm,SS-A,Ro-52,SS-B,Scl-70,PM-Scl100,Jo1,Centromer B, PCNA,dsDNA,nukleosomy, histony,rybosomalne białko P,AMA-M2) 120,00 zł
SLE, półilościowo 50,00 zł
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF 78,00 zł
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF 78,00 zł
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF 140,00 zł
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF 80,00 zł
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF 80,00 zł
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF 135,00 zł
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF 100,00 zł
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF 100,00 zł
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 160,00 zł
P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA 90,00 zł
P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA 90,00 zł
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA 150,00 zł
P/c. p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA 120,00 zł
P/c. p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA 110,00zł
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA 55,00zł
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA 55,00 zł
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 90,00 zł
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA 80,00 zł
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA 80,00 zł
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 150,00 zł
P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA 70,00 zł
P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA 72,00zł
P/c. p. protrombinie w kl. IgG i gM (łącznie) met. ELISA 120,00 zł
Antykoagulant toczniowy 125,00 zł
P/c. p. antygenom jajnika met. IIF 150,00 zł
P/c. p. antygenom łożyska met. IIF 120,00 zł
P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF 120,00 zł
P/c. p. plemnikom met. IIF 85,00 zł