Program badań prenatalnych
Ginekologia i położnictwo
Ginekologia i położnictwo
Okulistyka
Okulistyka
Diabetologia
Diabetologia

Cennik

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
RODZAJ BADANIA CENA
Mocz - badanie ogólne 7,00 zł
OB 5,00 zł
Morfologia krwi (podstawowa) 7,00 zł
Rozmaz krwi (manualnie) 7,00 zł
PT (INR) 7,00 zł
APTT – czas krzepnięcia 7,00 zł
Fibrynogen 11,00 zł
D-dimery, ilościowo 25,00 zł
Glukoza 5,00 zł
Elektrolity (Na, K) 9,00 zł
Sód 5,00 zł
Potas 5,00 zł
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 16,00 zł
Cholesterol całkowity 7,00 zł
Cholesterol HDL ( dobry ) 5,00 zł
Cholesterol LDL met, bezpośrednią ( zły ) 7,00 zł
Trójglicerydy 6,00 zł
ALT 5,00 zł
AST 5,00 zł
Fosfataza zasadowa ( alkaliczna ) 5,00 zł
Bilirubina całkowita 6,00 zł
Bilirubina wolna (pośrednia) 6,00 zł
GGTP 6,00 zł
Cholinoesteraza 7,00 zł
Lipaza 7,00 zł
Amylaza (diastaza) 7,00 zł
Mocznik 6,00 zł
Kreatynina+eGFR 5,00 zł
Klirens kreatyniny 9,00 zł
Cystatyna C 73,00 zł
Kwas moczowy 5,00 zł
Białko całkowite 5,00 zł
Albumina 5,00 zł
Proteinogram 16,00 zł
Żelazo (Fe) 6,00 zł
Ferrytyna 17,00 zł
Wapń całkowity (Ca) 7,00 zł
Wapń zjonizowany 7,00 zł
Chlorki (Cl) 7,00 zł
Fosfor nieorganiczny (PO4) 7,00 zł
Magnez 6,00 zł
BADANIA KAŁU
RODZAJ BADANIA CENA
Kał - resztki pokarmowe 9,00 zł
Kał - pasożyty (1 ozn.) 5,00 zł
Kał - G. lamblia met. ELISA 20,00 zł
Kał - krew utajona (bez diety) 15,00 zł
Helicobacter pylori w kale 38,00 zł
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
RODZAJ BADANIA CENA
CRP, ilościowo ( białko ostrej fazy, stan zapalny) 8,00 zł
ASO, ilościowo 8,00 zł
ASO, jakościowo 8,00 zł
RF, ilościowo 8,00 zł
RF, jakościowo 8,00 zł
Odczyn Waalera-Rosego 8,00 zł
Anty-CCP 64,00 zł
HEMATOLOGIA
RODZAJ BADANIA CENA
Morfologia krwi (podstawowa) 7,00 zł
Retikulocyty 9,00 zł
Płytki krwi 7,00 zł
SEROLOGIA
RODZAJ BADANIA CENA
Grupa krwi 25,00 zł
P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) ( POC ) Odczyn Coombsa 20,00 zł
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
RODZAJ BADANIA CENA
TSH 16,00 zł
FT4 15,00 zł
FT3 15,00 zł
T4 16,00 zł
T3 16,00 zł
Anty-TPO 28,00 zł
Anty-TG 31,00 zł
P/c. p. receptorom TSH (TRAb) 55,00 zł
Tyreoglobulina 31,00 zł
HORMONY PŁCIOWE
RODZAJ BADANIA CENA
FSH 20,00 zł
LH 20,00 zł
Estradiol 20,00 zł
Progesteron 20,00 zł
Prolaktyna , prl po MTC taka sama cena 19,00 zł
Beta-HCG 20,00 zł
Estriol wolny 35,00 zł
DHEA-SO4 30,00 zł
DHEA 30,00 zł
Androstendion 30,00 zł
Testosteron 30,00 zł
Testosteron wolny 39,00 zł
SHBG 30,00 zł
17-hydroksyprogesteron 34,00 zł
AMH 180,00 zł
Inhibina B 160,00 zł
   
DIAGNOSTYKA ANEMII
RODZAJ BADANIA CENA
Ferrytyna 17,00 zł
Transferyna 23,00 zł
Witamina B12 34,00 zł
Kwas foliowy 26,00 zł
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
RODZAJ BADANIA CENA
Hemoglobina glikowana met. HPLC 31,00 zł
Hemoglobina glikowana 2000 zł
Insulina 22,00 zł
Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0,1,2) 60,00 zł
Insulina po obciążeniu (0,1) – wpisać dawkę glukozy 40,00 zł
Glukoza po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1, 2) 12,00 zł
Glukoza po obciążeniu (75 g glukozy 0,1) 8,00 zł
C-peptyd 33,00 zł
P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) 90,00 zł
P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) 89,00 zł
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
RODZAJ BADANIA CENA
Parathormon (intact) 30,00 zł
Kalcytonina 45,00 zł
Osteokalcyna 50,00 zł
Fosfataza kwaśna 8,00 zł
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 169,00 zł
Witamina D metabolit 25(OH) 60,00 zł
INNE HORMONY I METABOLITY
RODZAJ BADANIA CENA
ACTH 34,00 zł
Kortyzol 37,00 zł
Kortyzol w DZM 40,00 zł
17-hydroksykortykosteroidy w DZM 70,00 zł
17-ketosteroidy w DZM 70,00 zł
Aldosteron 40,00 zł
Adrenalina - pobierać po min 30min odpoczynku pacjenta 90,00 zł
Noradrenalina - pobierać po min 30min odpoczynku pacjenta 110,00 zł
Hormon wzrostu 40,00 zł
IGF BP3 70,00 zł
IGF-1 70,00 zł
Gastryna 60,00 zł
Serotonina 80,00 zł
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
RODZAJ BADANIA CENA
ROMA ( Ca 125 + HE4 + Algorytm oceny ryzyka raka jajnika) 150,00 zł
HE4 (jajnika) 90,00 zł
PSA całkowity (prostata) 14,00 zł
PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA) 40,00 zł
CEA (jelito grube, żołądek, wątroba) 22,00 zł
AFP (wątroba) 22,00 zł
CA 125 (jajniki) 27,00 zł
CA 15-3 (piersi, jajniki) 29,00 zł
CA 19-9 (żołądek, trzustka, drogi zółciowe) 29,00 zł
TPS (jajniki, szyjka macicy) 65,00 zł
SCC - Ag (rak płaskonabłonkowy-szyjka macicy, głowy, szyi, przełyku, płuc, pochwy) 100,00 zł
CYFRA 21-1 (niedrobnokomórkowy rak płuc) 70,00 zł
CA 72-4 (jajniki,piersi,jelito grube) 70,00 zł
Beta-2-mikroglobulina (guzy w kościach) 50,00 zł
BRCA1 met. PCR (piersi) 400,00 zł
BRCA2 met. PCR (piersi) 420,00 zł
NSE (Neuroswoista enolaza)-drobnokomórkowy rak płuc 70,00 zł
S100 (skóra-czerniak, mózg-glejak wielopostaciowy) 70,00 zł
   
UKŁAD KRZEPNIĘCIA
RODZAJ BADANIA CENA
Antykoagulant toczniowy 98,00 zł
BADANIA Z MOCZU
RODZAJ BADANIA CENA
Mocz - badanie ogólne 7,00 zł
Posiew moczu 24,00 zł
INFEKCJE - BADANIA MET. PCR POBIERAMY W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM
RODZAJ BADANIA CENA
HBs antygen -test przesiewowy 17,00 zł
HBs przeciwciała 20,00 zł
HBs antygen, 17,00 zł
HBe przeciwciała 33,00 zł
HBc przeciwciała całkowite 33,00 zł
HBc przeciwciała IgM 34,00 zł
HCV przeciwciała 29,00 zł
HIV Ag/Ab (Combo)-test przesiewowy, w przypadku konieczności weryfikacji wyniku dorejestrowywane będzie automatycznie badanie 321 31,00 zł
USR ( kiła ) 9,00 zł
VDRL ( kiła ) 10,00 zł
Toksoplazmoza IgG 20,00 zł
Toksoplazmoza IgM 20,00 zł
Toksoplazmoza IgG, awidność 80,00 zł
Różyczka (Rubella virus) IgG 20,00 zł
Różyczka (Rubella virus) IgM 20,00 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgG 25,00 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgM 25,00 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność 60,00 zł
HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo 28,00 zł
HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo 28,00zł
Mononukleoza zakaźna, jakościowo 25,00 zł
EBV (Epstein-Barr virus) IgG 41,00 zł
EBV (Epstein-Barr virus) IgM 42,00 zł
Mycoplasma pneumoniae IgG 32,00 zł
Mycoplasma pneumoniae IgM 32,00 zł
Mycoplasma pneumoniae IgA 56,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgG 30,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgM 30,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgA 30,00 zł
Chlamydia trachomatis IgG 30,00 zł
Chlamydia trachomatis IgM 30,00 zł
Chlamydia trachomatis IgA 36,00 zł
Helicobacter pylori IgG 35,00 zł
Helicobacter pylori IgA 44,00zł
Helicobacter pylori w kale 38,00 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG 38,00 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM 38,00 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA 38,00 zł
Odra (Morbilli virus) IgG 60,00 zł
Odra (Morbilli virus) IgM 60,00 zł
Ospa (Varicella zoster virus) IgG 60,00 zł
Ospa (Varicella zoster virus) IgM 60,00 zł
Świnka (Myxovirus parotitis) IgG 30,00 zł
Świnka (Myxovirus parotitis) IgM 30,00 zł
Borelioza IgG -stare 40,00 zł
Borelioza IgM -nowe 40,00 zł
Bruceloza IgG 40,00 zł
Bruceloza IgM 40,00 zł
Listerioza, jakościowo 40,00 zł
Toksokaroza (Toxocara canis) IgG 55,00 zł
Giardia lamblia IgM i IgG 100,00 zł
Tasiemiec IgG, met.ELISA (Cestoza) 45,00 zł
P/c. p. gliście ludzkiej IgG (Ascaris lumbricoides hominis) 45,00 zł
AUTOIMMUNOLOGIA
RODZAJ BADANIA CENA
PPJ test przesiewowy (ANA1) met. IIF 50,00 zł
PPJ (ANA2) met. IIF, DID ENA screening – typ świecenia, miano oraz swoistość 65,00 zł
PPJ (ANA3) met. Immunoblot (15 antygenów)-identyfikacja przeciwciał przeciwjądrowych (RNP/Sm,Sm,SS-A,Ro-52,SS-B,Scl-70,PM-Scl100,Jo1,Centromer B, PCNA,dsDNA,nukleosomy, histony,rybosomalne białko P,AMA-M2) 130,00 zł
SLE, półilościowo 48,00 zł
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF 50,00 zł
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF 50,00 zł
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF 50,00 zł
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF 50,00 zł
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF 50,00 zł
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF 80,00 zł
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF 80,00 zł
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF 80,00 zł
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 150,00 zł
P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA 90,00 zł
P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA 90,00 zł
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA 150,00 zł
P/c. p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA 120,00 zł
P/c. p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA 120,00zł
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA 60,00zł
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA 60,00 zł
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 60,00 zł
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA 80,00 zł
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA 80,00 zł
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 150,00 zł
P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA 70,00 zł
P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA 70,00zł
P/c. p. protrombinie w kl. IgG i gM (łącznie) met. ELISA 90,00 zł
Antykoagulant toczniowy 98,00 zł
P/c. p. antygenom jajnika met. IIF 135,00 zł
P/c. p. antygenom łożyska met. IIF 125,00 zł
P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF 115,00 zł
P/c. p. plemnikom met. IIF 60,00 zł